click to enable zoom
Loading Maps logo

2018 en Hypotheken

  • slider
by wimduys
31/10/2017
Category:   Nieuws

 

In het nieuwe jaar wordt een aantal wijzigingen op de huizenmarkt doorgevoerd. Zo gaat de NHG-grens omhoog, maar mag alleen de koopprijs van de woning nog lenen. 

Maximale leenbedrag o.b.v. waarde van de woning gaat omlaag

Volgend jaar mag men dus 100% van de waarde van de woning lenen, dit jaar was dat nog 101%, vanaf 2018 moet men dus de financieringskosten en overdrachtsbelasting uit eigen zak betalen.

Lagere leencapaciteit voor de lage en middeninkomens bij rente van 2%

In oktober heeft het Nibud de woonquotes (deel van het inkomen wat je mag verwonen)  voor 2018 bekend gemaakt. Zonder een loonstijging en op basis van een tienjaars NHG rente van 2% (hierin is rekening gehouden met een rentestijging) gaan met name de eenverdieners met lage tot middelhoge inkomens en de tweeverdieners met lagere inkomens erop achteruit qua leencapaciteit.

Aanpassing NHG-grens

Op dit moment ligt de kostengrens voor NHG op een koopsom van € 245.000. Op 1 januari 2018 zal de kostengrens stijgen naar € 265.000..

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 37 procent. Tot 2020 gebeurt dan nog in jaarlijkse stappen van een half procent. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met drie procent verlaagd totdat het laagste belastingtarief is bereikt, in 2024.

Renteaftrek op restschuld verdwijnt

Vanaf januari 2018 mag je rente over de restschuld niet meer aftrekken.


Geef een reactie