click to enable zoom
Loading Maps logo

Hypotheken

 Aflosvrij

Deze hypotheekvorm is de meest eenvoudige vorm van alle hypotheken. Omdat niet wordt afgelost gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er alleen rente betaald. Dit bedrag aan rente blijft constant gedurende de looptijd, uitgaande van een constant rentepercentage. Na afloop van de looptijd van de hypotheek moet de schuld worden afgelost. Deze aflossing kan worden opgebracht uit verkoop van de woning of uit eigen vermogen dat je zelf hebt opgebouwd.  

Lineaire hypotheek  

Bij een lineaire hypotheek wordt er elke maand een constant bedrag betaald voor aflossing van de schuld. Daarnaast wordt er rente betaald over de hypotheek. Omdat de schuld echter gelijkmatig (lineair) afneemt gedurende de looptijd van de hypotheek, zullen de rentelasten ook gelijkmatig afnemen. De lineaire hypotheek kenmerkt zich dan ook door totale maandlasten die gedurende de looptijd van de hypotheek verminderen.  

Annuïteiten hypotheek  

De annuïteiten hypotheek heeft als belangrijkste eigenschap dat de totale bruto maandlasten vrijwel constant zijn gedurende de looptijd van de hypotheek. Dit betekent dat in het begin, als de schuld nog groot is, het overgrote deel van deze maandlasten opgaat aan rente en dat slechts een klein deel wordt gebruikt voor aflossing. Naarmate de looptijd van de hypotheek verstrijkt en de schuld vermindert, wordt het bedrag aan te betalen rente kleiner en kan een groter deel van de maandlasten worden gebruikt voor aflossing.  

Spaarhypotheek  (niet verkrijbaar na 1 januari 2013)

De mogelijkheid tot het opbouwen van eigen vermogen binnen de hypotheek wordt geboden door de spaarhypotheek. Bij deze hypotheek wordt de geldlening gecombineerd met een levensverzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde of na afloop van de looptijd van de hypotheek. Over het opgebouwde vermogen binnen de levensverzekering krijg je dezelfde rente als voor de hypotheekschuld moet worden betaald. Er wordt tijdens de looptijd van de hypotheek niet afgelost, de schuld wordt na afloop inééns voldaan met het gespaarde vermogen.  

Beleggingshypotheek  (niet verkrijbaar na 1 januari 2013)

Bij de beleggingshypotheek kan eigen vermogen worden opgebouwd doordat er wordt belegd binnen een levensverzekering of middels een effectendepot dat aan de geldverstrekker wordt verpand. Na afloop van de looptijd van de hypotheek wordt het opgebouwde vermogen gebruikt om de schuld in één keer af te lossen. Omdat het rendement van beleggingen sterk kan fluctueren bestaat het risico dat er onvoldoende eigen vermogen wordt opgebouwd om de hypotheek volledig af te lossen.  

Bankspaarhypotheek  (niet verkrijbaar na 1 januari 2013)

De combinatie van een hypotheek en banksparen bestaat sinds 1 januari 2008. Het banksparen biedt mogelijkheden om eigen vermogen op te bouwen als pensioenreserve of voor aflossing van de hypotheekschuld op een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening. De beleggingshypotheek en spaarhypotheek zijn gebaseerd op een verzekeringspolis en konden van oudsher dus alleen aangeboden worden door verzekeraars. Met banksparen kunnen ook banken een hypotheek aanbieden waarbinnen op een belastingtechnisch voordelige manier eigen vermogen kan worden opgebouwd.  

Levenhypotheek  (niet verkrijbaar na 1 januari 2013)

Een levenhypotheek combineert een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering/kapitaalverzekering. Tijdens de looptijd wordt premie betaald om belastingvrij kapitaal op te bouwen waarmee de hypotheek na afloop ineens kan worden afgelost. Bij overlijden van de verzekerde keert de levensverzekering een bepaald verzekerd bedrag uit waarmee de hypotheek (deels) kan worden afgelost.  

Na 1 januari is alleen voor nieuwe hypotheken de lineaire en de annuïteiten hypotheek aftrekbaar, dit betekent in combinatie met de 0.5% beperking dat na 13 jaar de aftrek voor ruim 50% is beperkt.