click to enable zoom
Loading Maps logo
Advanced Search

Besparen doe je zo!

Besparen

+ read more

2019!!

Voorbereiding hypotheekgesprek

Een hypotheek afsluiten is voor veel mensen een stressvolle aangelegenheid. Er zijn veel keuzes die gemaakt moeten worden over iets waar je misschien minder goed in onderlegd bent. Een goede voorbereiding op je hypotheekgesprek is daarom goud waard. Verplichte documenten Wees gerust, je bent niet de enige die het afsluiten van een hypotheek spannend …

+ read more

Daling verkoop huizen

In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar zijn in september van dit jaar bijna 16.500 woningen minder verkocht. Dat is een daling van meer dan twintig procent! De daling geldt ook voor hypotheken. Die liepen met meer dan tien procent terug tot bijna 26.000. Als het hele derde kwartaal als referentie wordt genomen is …

+ read more

2019 NHG

Borgtochtprovisie en kostengrenzen  De borgtochtprovisie in 2019 is vastgesteld op 0,9% en vormt een eerste stap naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt. Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €290.000. Dat is ruim 9 procent meer vergeleken met  2018. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in …

+ read more

NHG 2019

Nieuwe kostengrens NHG – 21-9-2018 Vanmorgen heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-. Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € …

+ read more

WOZ-waarden woningen opvragen

WOZ-waarden Alle gemeenten zijn nu aangesloten op de LV-WOZ. Dat betekent dat de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland nu beschikbaar zijn via het WOZ-waardeloket. Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen in alle gemeenten openbaar. De mogelijkheden om de WOZ-waarden te bekijken verschilden tot voor kort per gemeente. Nog niet alle …

+ read more

Rechtspraak ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In een procedure tussen gewezen echtelieden vordert een vrouw de verkoop van de woning dan wel de herfinanciering van deze woning door de man, omdat de bank weigert de vrouw te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Op 13 december 2006 heeft de rechtbank Dordrecht de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Op 8 maart 2007 is de …

+ read more

NHG

Nieuwe Voorwaarden & Normen 2018-2 van kracht De belangrijkste wijziging: werkelijke lastentoets voor senioren Vanaf 17 juni gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. De bellangrijkste wijziging is de toevoeging van aritkel 8, de werkelijke lastentoets voor senioren. Hiermee worden belemmeringen weggenomen voor ouderen die willen verhuizen naar een meer passende …

+ read more

Koopovereenkomst

Het wordt steeds gebruikelijker om zaken digitaal af te handelen. Binnen het hypotheekadviestraject is steeds meer mogelijk via mail, een chat, het uploaden van gegevens, et cetera, de zaken af te handelen. Voor de procedure van de koop van een woning, kan echter nog niet alles digitaal. Dat bevestigt de Rechtbank Limburg in een …

+ read more