click to enable zoom
Loading Maps logo
Advanced Search

NHG 2019

Nieuwe kostengrens NHG – 21-9-2018 Vanmorgen heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-. Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € …

+ read more

WOZ-waarden woningen opvragen

WOZ-waarden Alle gemeenten zijn nu aangesloten op de LV-WOZ. Dat betekent dat de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland nu beschikbaar zijn via het WOZ-waardeloket. Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen in alle gemeenten openbaar. De mogelijkheden om de WOZ-waarden te bekijken verschilden tot voor kort per gemeente. Nog niet alle …

+ read more

Rechtspraak ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In een procedure tussen gewezen echtelieden vordert een vrouw de verkoop van de woning dan wel de herfinanciering van deze woning door de man, omdat de bank weigert de vrouw te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Op 13 december 2006 heeft de rechtbank Dordrecht de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Op 8 maart 2007 is de …

+ read more

NHG

Nieuwe Voorwaarden & Normen 2018-2 van kracht De belangrijkste wijziging: werkelijke lastentoets voor senioren Vanaf 17 juni gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. De bellangrijkste wijziging is de toevoeging van aritkel 8, de werkelijke lastentoets voor senioren. Hiermee worden belemmeringen weggenomen voor ouderen die willen verhuizen naar een meer passende …

+ read more

Koopovereenkomst

Het wordt steeds gebruikelijker om zaken digitaal af te handelen. Binnen het hypotheekadviestraject is steeds meer mogelijk via mail, een chat, het uploaden van gegevens, et cetera, de zaken af te handelen. Voor de procedure van de koop van een woning, kan echter nog niet alles digitaal. Dat bevestigt de Rechtbank Limburg in een …

+ read more

Breuk trendlijn woningverkopen

Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 werd ingezet. Dit meldt het Kadaster. Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Historisch gezien …

+ read more

Forse daling mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Forse daling mensen met betalingsachterstand op hypotheek Per 1 april 2018 telde Nederland bijna 86 duizend mensen met een langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek. Dat is 12% minder dan een jaar geleden, toen er ongeveer 98 duizend mensen waren met een dergelijke betalingsachterstand. Dat blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. Afname sinds juli …

+ read more

Verkopersbijdrage verdwijnt SVN

SVn: verkopersbijdrage verdwijnt Een aantal gemeentes brengt bij de verkoper kosten in rekening, als de koper een starterslening afsluit. SVn roept gemeentes op hier mee te stoppen. In de crisis droeg de verkoper bij “Tijdens de crisis was de lening vooral goed nieuws voor mensen die hun huis wilden verkopen”, legt M. Buddingh (relatiemanager …

+ read more

NHG wijzigt Voorwaarden en Normen 2018

Senioren zitten soms ‘vast’ in hun eigen woning, omdat ze met hun huidige of toekomstige pensioeninkomen niet in aanmerking komen voor de financiering van een andere woning, ook als die andere woning feitelijk leidt tot lagere lasten. Voor niet-NHG-lening is maatwerk toegestaan: in specifieke gevallen mag een financiering aan senioren ook worden verstrekt op …

+ read more

Aflosvrij…erg?

Is een aflosvrije hypotheek nu ze erg… Wij vinden van niet als het maar verantwoord is op de toets- criteria. Een hypotheek is in beweging, dacht men dat men beloond zou worden zonder hypotheek schaft de overheid de wet Hille weer af. Kortom een deel box 3 financiering is niet erg in de vorm …

+ read more